Hjem

Fællinggaard

 

Den lille Maskinstation

»Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«,

Skotsk Højlandskvæg

"Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne."

Ny Vestergade 70, Allested-Vejle, 5672 Broby

Svend mobil 2014 4402

Pia mobil 2395 8242

Mail:

svend@faellinggaard.dk

pia@faellinggaard.dk

Den lille Gårdbutik