Skotsk Højlandskvæg

Fællinggaard

 

Skotsk Højlandskvæg er en gammel kødrace,

som er efterkommere af den europæiske urokse.

I århundreder har de store hjorder græsset i det skotske højland og på de skotske øer.

 

Første gang der blev importeret Skotsk Højlandskvæg til Danmark var sidst i 50´erne.

 

På Fællinggaard, har der været Skotsk Højlandskvæg siden sidst i 90´erne.

 

Flokken er siden vokset og tæller nu ca. 70

dyr. Hos os, er de naturplejejere.

 

De afgræsser Kildemosen, et naturområde på ca. 35 ha, hvor de går ude hele året.

 

"Skotterne" er gode naturplejere. De plejer naturen på den mest skånsomme måde.

"Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne."

Skotsk Højlandskvæg

Dyrene går frit og holder den stærke græsvækst lav, så der kommer lys og varme ned til de truede

plante- og dyrearter ved jordbunden. Samtidig flytter de frø med sig rundt, så nye og vilde planter kan spire og bidrage til plante- og dyreliv.

 

Videnskabelige forsøg fra Aarhus Universitet viser, at kød fra drøvtyggere, der æder græs og specielt urter, har en mere intens kødsmag, og desuden er det mere mørt og saftig.

 

Samtidig med at kvæget har plejet naturen, har kødet opnået et højere indhold af vitaminer og umættede fedtsyrer. Det skyldes græsset og urterne, kvæget har spist.

Ny Vestergade 70, Allested-Vejle, 5672 Broby

Svend mobil 2014 4402

Pia mobil 2395 8242

Mail:

svend@faellinggaard.dk

pia@faellinggaard.dk

Vores "Skotter" går ude hele året. Deres næring er græs. Om vinteren fodres de yderligere med wraphø, frøgræs og lidt havre eller byg. De får slikspande til saltbalancen, og vandet drikker de direkte fra kilderne i Kildemosen.

 

Køerne kælver året rundt og kalvene går hos deres moder, til hun siger fra.

 

Skotsk Højlandskvæg er en lille kødrace, som giver godt og mørt kød, men i mindre stykker. Når vi slagter, sker det i samarbejde med Vester Hæsinge Slagterforretning. Slagteren kommer ud i engen, hvor han skyder kvæget. Skydning i engen betyder, at kvæget ikke bliver stresset af transport til slagteriet, og kødet bevarer den høje kvalitet.

 

I slagtehuset hænger kødet til krogmodning 18-21 inden det udskæres og pakkes til vores gårdbutik.